اعتراض تند روزنامه نزدیک به سپاه به حسین شریعتمداری: القای دوقطبی «آقا و دفتر آقا» خطرناک است /مگر می شود خودسری در دفتر رهبری تا این حد برسد؟

روزنامه اصولگرای جوان با انتقاد از آنها که به دنبال دوقطبی سازی بین رهبری و دفتر ایشان هستند، نوشت: نه آنکه بگوییم دفتر، خود آقاست؛ طبعاً چنین نیست، اما اینکه آنان در بیان مواضع رهبری، نقش مستقل یا خودسرانه دارند و می‌توانند نظری مخالف نظر رهبری را به عنوان نظر رهبری به جامعه قالب کنند و رهبری هم توانایی برخورد و کنترل اوضاع را ندارند، قابل پذیرش نیست.

اعتراض تند روزنامه نزدیک به سپاه به حسین شریعتمداری: القای دوقطبی  «آقا و دفتر آقا» خطرناک است /مگر می شود خودسری در دفتر رهبری تا این حد برسد؟

به گزارش پاتایا تایلند، روزنامه جوان در یادداشتی نوشت؛

سه روز از توییت یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری درباره تذکر به مسئولان می‌گذرد و هنوز بحث‌ها پیرامون گشت ارشاد و دلیل تذکر رهبری و چرایی انتشار این توییت و موج حملاتی – شاید سازمان یافته- علیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبری کم و بیش داغ است.

در ورای این بحث و مجادله ، موضوعی مهم‌تر رخ نموده که اهمیت آن این قدرت را دارد که کل موضوع توییت و تذکر در برخی نحوه‌های اجرایی گشت ارشاد را صرفاً به عنوان یک «مصداق» از مفهوم خود قرار دهد. اما این موضوع مهم چیست؟ تلاشی منفور برای القای دوقطبی رهبری و دفتر رهبری.