تعطیلی شنبه یا ۵شنبه، کشور را با خطر فضای دوقطبی جدید روبرو کرده

با گذشت ماه ها از ارائه لایحه دولت به مجلس برای افزایش تعطیلات و رای موافق مجلس به کلیات این لایحه، طی روزهای اخیر و پس از مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعطیلی پنج شنبه و جمعه، بحث هایی را در فضای رسانه ای و افکار عمومی ایجاد کرد و دوقطب که یک سر آن معتقد به تعطیلی پنج شنبه و جمعه و قطب دیگر که تعطیلی جمعه و شنبه را توصیه می کند، در این باره شکل گرفت.

تعطیلی شنبه یا ۵شنبه، کشور را با خطر فضای دوقطبی جدید روبرو کرده

به گزارش خبرآنلاین دولت در لایحه خود که بر تعطیلی دو روز در هفته تاکید شده ، خواستار این شده است که دستش در انتخاب روزهای تعطیل باز باشد.

روزنامه خراسان نوشت:مروری بر سابقه مباحث مطرح شده در این باره نشان می دهد که از سال های گذشته در بین فعالان اقتصادی که با خارج از کشور مراودات کاری دارند، ضرورت سامان دهی تعطیلات و انطباق تعطیلات در ایران با سایر کشورها مطرح بوده است. چراکه در بسیاری از کشورهای جهان تعطیلات هفتگی دو روزه است و شامل روزهای شنبه و یک شنبه می شود. با توجه به تعطیلی جمعه و شرایط نیمه تعطیل پنج شنبه در صورت تعطیلی این روز در عمل ۴ روز از هفته امکان برخی پیگیری های اداری در ارتباط با خارج از کشور میسر نیست. همچنین افزایش بازدهی کاری در روزهای غیرتعطیل و کمک به گردشگری داخلی و رونق سفرهای کوتاه از دیگر دلایل مطرح شدن افزایش تعطیلات در کشور است.

در مجموع با توجه به لایحه دولت و موافقت مجلس با کلیات آن و نظر مثبت فعالان اقتصادی، به نظر می رسد درباره اصل دو روزه شدن تعطیلات در طول هفته تردیدی نیست اما بر سر تعطیلی پنج شنبه یا شنبه اختلاف نظر وجود دارد. موافقان پنج شنبه به شرایط تثبیت شده نیمه تعطیل پنج شنبه اشاره دارند و از این جهت تعطیلی پنج شنبه را شدنی تر می دانند اما از طرف دیگر موافقان تعطیلی شنبه معتقدند با تعطیلی شنبه و دایر بودن فعالیت ها در روز پنج شنبه، تعطیلات مشترک در ایران و بسیاری از کشورها به ۳ روز کاهش می یابد و به روان تر شدن ارتباطات کاری، تجاری و بانکی با خارج از کشور کمک می کند.